Chọn dòng xe của bạn

F.201A – BỘ NỒI/LY HỢP – SUZUKI SATRIA FI – RAIDER FI 150

Stt Hình ảnh Tên linh kiện Giá Mua hàng
1 Ắc nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21251-12K01-000

Ắc nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

120,000 
- +
2 Bạc đạn đế nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 08110-62000-000

Bạc đạn đế nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

100,000 
- +
3 Bộ lá bố nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21440-12K00-KIT

Bộ lá bố nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

400,000 
- +
4 Bộ lá bố nồi – Satria Fu, Raider Fu

Mã hàng: 21440-25G00-KIT

Bộ lá bố nồi – Satria Fu, Raider Fu

450,000 
- +
5 Cần kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 23271-47E20-000

Cần kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

150,000 
- +
6 Đế nồi ngoài – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21462-23K00-000

Đế nồi ngoài – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

250,000 
- +
7 Đế nồi trong – Satria Fi, Fu, GSX, Bandit

Mã hàng: 21411-05241-000

Đế nồi trong – Satria Fi, Fu, GSX, Bandit

200,000 
- +
8 Lá bố nồi FXR – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21441-13A01-000

Lá bố nồi FXR – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

150,000 
- +
9 Lá sắt – Satria Fi Fu, Raider Fi Fu, GSX, Bandit

Mã hàng: 21451B28030N000

Lá sắt – Satria Fi Fu, Raider Fi Fu, GSX, Bandit

60,000 
- +
10 Lá sắt FXR – Satria Fi, Fu, GSX, Bandit

Mã hàng: 21451-36200-000

Lá sắt FXR – Satria Fi, Fu, GSX, Bandit

115,000 
- +
11 Lò xo nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 09440B15042N000

Lò xo nồi – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

70,000 
- +
12 Nhông hú lớn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21200-12K00-0A0

Nhông hú lớn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

1,150,000 
- +
13 Nhông hú nhỏ – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 21111-12K00-0A0

Nhông hú nhỏ – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

350,000 
- +
14 Phốt cao su trục kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 09285B10008N000

Phốt cao su trục kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

50,000 
- +
15 Trục kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

Mã hàng: 23261-12K00-000

Trục kéo côn – Satria Fi, Raider Fi, GSX, Bandit

200,000 
- +