Chọn dòng xe của bạn

E12 – BƠM NƯỚC – HONDA CB150R STREETFIRE (K15M)

-25%
Stt Hình ảnh Tên linh kiện Giá Mua hàng
1 Bộ lốc máy đồng – Sonic 150 Repsol

Mã hàng: BL-SO-REP-4M

Bộ lốc máy đồng – Sonic 150 Repsol

2,250,000 
- +
2 Cốt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 19241K56N00

Cốt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

150,000 
- +
3 Nhông bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 19242K56N00

Nhông bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

180,000 
- +
4 Phốt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 19217P72014

Phốt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

400,000 
- +
5 Phốt dên – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 91205KF0003

Phốt dên – Sonic, Winner, GTR, CBR

30,000 
- +
6 Quạt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 19215KGH901

Quạt bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

120,000 
- +
7 Ron cao su nắp bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

Mã hàng: 19226K56N00

Ron cao su nắp bơm nước – Sonic, Winner, GTR, CBR

30,000 
- +