Chọn dòng xe của bạn

E17 – MÁ PULY NỒI SAU – HONDA VARIO 125 (K60R)

-14% -14%
Stt Hình ảnh Tên linh kiện Giá Mua hàng
1 Bạc chặn lò xo trụ ngoài – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

Mã hàng: 23238KVB900

Bạc chặn lò xo trụ ngoài – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

120,000 
- +
2 Bạc chặn lò xo trụ ngoài – Vario, Beat, Scoopy, PCX, ADV

Mã hàng: 23238KZR600

Bạc chặn lò xo trụ ngoài – Vario, Beat, Scoopy, PCX, ADV

70,000 
- +
3 Bạc chặn lò xo trụ trong – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 23237K35V00

Bạc chặn lò xo trụ trong – Vario, Click, PCX, ADV

120,000 
- +
4 Bố ba càng – PCX, ADV, Vario, Click

Mã hàng: 22535K12V00

Bố ba càng – PCX, ADV, Vario, Click

530,000 
- +
5 Bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 22535K35V01

Bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

350,000 
- +
6 Bộ dây curoa bi nồi – Vario, Click

Mã hàng: 23100K36BA0

Bộ dây curoa bi nồi – Vario, Click

450,000 
- +
7 Cao su bố ba càng – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

Mã hàng: 22804148000

Cao su bố ba càng – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

15,000 
- +
8 Chân đế bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 22350KVB900

Chân đế bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

130,000 
- +
9 Chuông nồi – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: N/A

Chuông nồi – Vario, Click, PCX, ADV

300,000 400,000 
Chọn lại
- +
10 Dây curoa – Vario 125, Click 125

Mã hàng: 23100K35V01

Dây curoa – Vario 125, Click 125

300,000 
- +
11 Dây curoa – Vario 150, Click 150

Mã hàng: 23100K36J02

Dây curoa – Vario 150, Click 150

300,000 
- +
12 Lò xo bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: N/A

Lò xo bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

30,000 
Chọn lại
- +
13 Lò xo trụ – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 23233K36J01

Lò xo trụ – Vario, Click, PCX, ADV

170,000 
- +
14 Má puly nồi sau ngoài – Vario, Click 2018

Mã hàng: 23224K59A70

Má puly nồi sau ngoài – Vario, Click 2018

250,000 
- +
15 Má puly nồi sau trong – Vario, Click 2018

Mã hàng: 23205K59A70

Má puly nồi sau trong – Vario, Click 2018

650,000 
- +
16 Phốt bạc chặn lò xo trụ – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 91211KN7671

Phốt bạc chặn lò xo trụ – Vario, Click, PCX, ADV

50,000 
- +
17 Ron cao su bạc chặn lò xo trụ – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

Mã hàng: 91384KVB900

Ron cao su bạc chặn lò xo trụ – Vario, Beat, Genio, PCX, ADV

40,000 
- +
18 Tấm ép bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 22361KVB900

Tấm ép bố ba càng – Vario, Click, PCX, ADV

50,000 
- +