Chọn dòng xe của bạn

E3-1 – TRỤC CAM/XUPAP – HONDA CLICK 125i MODEL 2018

Stt Hình ảnh Tên linh kiện Giá Mua hàng
1 Ắc cò – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 14451KZR600

Ắc cò – Vario, Click, PCX, ADV

80,000 
- +
2 Bánh cam – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 14321-KWN-900

Bánh cam – Vario, Click, PCX, ADV

150,000 
- +
3 Chén xupap dưới – Vario, Click, ADV, PCX

Mã hàng: 14775KZR600

Chén xupap dưới – Vario, Click, ADV, PCX

50,000 
- +
4 Chén xupap trên – Vario, Click, ADV, PCX

Mã hàng: 14771-KWN-900

Chén xupap trên – Vario, Click, ADV, PCX

70,000 
- +
5 Cò nạp – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 1443AKZR600

Cò nạp – Vario, Click, PCX, ADV

280,000 
- +
6 Cò xả – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 1444AKZR600

Cò xả – Vario, Click, PCX, ADV

280,000 
- +
7 Móng ngựa xupap – Vario, Click, Beat, Scoopy, PCX, ADV

Mã hàng: 14781-MA6-000

Móng ngựa xupap – Vario, Click, Beat, Scoopy, PCX, ADV

100,000 
- +
8 Phốt xupap – Vario, Click, Beat, Scoopy, PCX, ADV

Mã hàng: 12209GB4682

Phốt xupap – Vario, Click, Beat, Scoopy, PCX, ADV

30,000 
- +
9 Trục cam – Vario, Click, PCX, ADV

Mã hàng: 14100-K77-V00

Trục cam – Vario, Click, PCX, ADV

1,000,000 
- +